C C+ D ventilatie

VERSCHILLENDE SOORTEN VENTILATIE SYSTEMEN

Ventilatiesysteem A:

Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer.Het systeem realiseert een schouweffect op basis van de winddruk en de luchtdruk. Bijgevolg is het niet, of zeer beperkt regelbaar. Bij veel wind treden soms grote warmteverliezen op, het is dus weinig energiezuinig. Bij sommige weersomstandigheden kan de ventilatie net onvoldoende zijn. Dit systeem werd vooral gebruikt in oudere gebouwen

Ventilatiesysteem B:

Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer. Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten. Afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden. Dit systeem wordt bijna alleen gebruikt wanneer een gebouw door luchtverwarming wordt verwarmd.

Ventilatiesysteem C:

Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Er is een natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. Afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren. Men spreekt van een gecertificeerd ventilatiesysteem indien er sensoren in het gebouw aanwezig zijn die het ventilatiesysteem inschakelen als er een te hoog vochtgehalte of CO2 peil gemeten wordt. Dit verhindert dat het ventilatiesysteem de hele dag door draait, ook wanneer het niet nodig is. Dit heeft een positieve impact op de E-waarde van het gebouw.
Ventilatiesysteem D:

Mechanische toevoer en mechanische afvoer. Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten. Afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren. Bij dit systeem kunt u extra investeren in warmteterugwinning. Een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht, wordt gerecupereerd en opnieuw gebruikt om de (koude) toevoerlucht voor te verwarmen. Zo kunt u minimaal en gecontroleerd ventileren, met 70 à 90 % minder energieverlies (afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar). Deze investering is echter enkel economisch relevant, indien het systeem wordt geïntegreerd in een heel goed geïsoleerd gebouw. Men moet er ook op letten dat het systeem door professionelen geplaatst wordt en dat men op tijd de filters in het systeem schoonmaakt. Anders kan het systeem vuil worden, met als resultaat dat men een ongezond binnenklimaat in het gebouw krijgt.